SKL svarar på informationskritik: ”Vårdförbundet överreagerar”

Vårdförbundet har reagerat starkt på Sveriges kommuner och landstings cirkulär om den nya patientsäkerhetslagen. Men chefen på SKL:s arbetsrättssektion Sophie Thörne kallar det en överreaktion.

Det var i måndags som Vårdfokus.se berättade att Vårdförbundet hade reagerat kraftigt mot SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, information om patientsäkerhetslagen som införs vid årsskiftet.

I informationen framhålls möjligheten att ge disciplinpåföljd i form av skriftlig varning med stöd av kollektivavtalet, om en arbetstagare gjort sig skyldig till fel eller försummelse.

Förbundsjurist mejlade SKL

”Det vore olyckligt om SKL rekommenderar disciplinåtgärder enligt kollektivavtal när syftet med att ta bort dem i HSAN var att öka rapporteringen av avvikelser och därmed öka kunskapen om vilka brister som finns i verksamheten”, skrev Vårdförbundets jurist Carita Fallström i ett mejl till SKL.

Hon skrev vidare att  ”om det finns behov av kritik mot enskilda yrkesutövare för fel och brister i vården bör det hanteras/prövas på det sätt som föreskrivs enligt patientsäkerhetslagen, inte enligt det arbetsrättsliga systemet.”

Ser inget upprörande

– Jag har läst mejlet från Vårdförbundets jurist och har svårt att se det upprörande, jag tycker att det är en lite för häftig reaktion, faktiskt. Det här är den samlade informationen på den nya lagen från SKL, säger Sophie Thörne som är chef för organisationens arbetsrättssektion.

Men varför blanda in arbetsgivarens rätt att ge skriftlig varning i en information om den nya patientsäkerhetslagen?

– Vi informerar om att den skriftliga varningen i arbetsrätten finns kvar. Syftet är att poängtera att det är erinran och varning i HSAN som tas bort. För att undvika en förväxling. Det ska inte tolkas som något annat än information om att så här ser det ut.  Man ska inte dra för stora växlar på det här, det var inte meningen.

”Ren information”

Du tror inte att det snarare är nu det blir en förväxling när ni blandar in arbetsrätten i en information om patientsäkerhetslagen?

– Fel och försummelser i tjänsten kan ju ge skriftlig varning eller till och med avsked i allvarliga fall. Tanken var att informera om att de här reglerna inte är ändrade utan finns kvar, det är en ren information.

– En varning enligt kollektivavtalet har hittills inte kunnat ges om ett ärende samtidigt hanteras i HSAN eller hos polisen, så det är inte så att det inte finns någon koppling alls till kollektivavtalet när disciplinpåföljderna erinran och varning i HSAN nu försvinner. Och i  LAS-sammanhang använder man ibland skriftlig erinran utan att det är en varning enligt kollektivavtalet.

Men varför ta med det i en information om patientsäkerhetslagen?

– Cirkulär är en fast publikation kring ny lagstiftning och det är så här våra cirkulär är uppbyggda. Först kommer lagen och sedan våra kommentarer.  Det här följer mönstret, det finns ingenting upphetsande, det är en överreaktion. Sedan kan jag tycka att organisationen är lite sen med informationen.

Cirkuläret är adresserat till landstings- och kommunstyrelser, landstings- och kommunjurister, hälso- och sjukvårdsnämnder och hälso- och sjukvårdsdirektörer. Är det tänkt för fler? 

– Alla kommer att trycka ut det, även de som jobbar med personal- och förhandlingsfrågor både på central nivå och på sjukhus, i kommuner och de som jobbar i hemtjänst.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida