Patientsäkerhet

”Snarast” har blivit ett halvår

Tiden mellan en händelse och en lex Maria-anmälan har ökat med en tredjedel de senaste åren. Förra året tog det i genomsnitt närmare ett halvår för en anmälan att nå Ivo.

15 februari 2019

Det visar en granskning som Läkartidningen har gjort. Den allt längre tiden mellan händelse och anmälan kan leda till försvårade utredningar och att händelser upprepas, enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Enligt lagen ska en händelse som inneburit eller hade kunnat innebära allvarlig vårdskada anmälas till Ivo ”snarast” efter att den inträffat. År 2014 tog det 113 dagar i snitt, förra året tog det i snitt 166 dagar.

Ibland tar det upp emot ett år, enligt Lena Gabrielsson, den handläggare på Ivo som Läkartidningen intervjuat. När Ivo tar upp problemet, svarar vården ofta att det är svårt att få tiden att räcka till för möten och utredningar.

– Men sedan handlar det nog lite om vad man har för kultur och hur man ser på patientsäkerhetsarbetet. Jag vet inte hur man prioriterar när det tar uppåt ett år innan en händelse rapporteras till oss, säger Lena Gabrielsson.

De chefläkare som tidningen intervjuat ser inte svart-vitt på saken men tror inte att fördröjningen är någon större risk för patientsäkerheten. Inte så länge verksamheterna agerar direkt på det som inträffat.

De påpekar att det också kan bero på att det görs allt bättre utredningar och händelseanalyser inför en lex Maria-anmälning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida