SOS Alarm: Regelverket följdes inte när ambulans inte skickades

Den sjuksköterska på SOS Alarm som inte skickade en ambulans, vilket ledde till en ung mans död, följde inte regelverket. Det säger nu arbetsgivaren, som vill avskeda sjuksköterskan.

I går berättade Vårdfokus att Vårdförbundets avdelning Stockholm har haft ett första möte med arbetsgivaren angående den sjuksköterska som tog emot samtalen från den unge man som senare avled. Arbetsgivaren, SOS Alarm i Stockholm, har varslat sjuksköterskan om avsked, vilket är betydligt starkare än uppsägning.

Räcker ett misstag – om än med en tragisk utgång – för avsked?

– Vi anser det i det här fallet. Oftast behöver det finnas något mer bakom, men om det gör det vill vi inte kommentera i det här ärendet. Händelsen är både polisanmäld och anmäld till Socialstyrelsen enligt lex Maria, säger  Richard Korning, arbetsmiljö- och förhandlingschef på SOS Alarm vid huvudkontoret i Stockholm.

Väldigt speciell händelse

Men han tycker inte att sjuksköterskor och andra i vården varje dag ska vara oroliga för att bli avskedade om de råkar göra ett enda ödesdigert misstag. 

– Sjuksköterskor behöver inte vara oroliga så länge de följer regler och riktlinjer. Det här är enligt vår uppfattning en väldigt speciell händelse. Vi hävdar att vederbörande inte följde regelverket eftersom det fick en så tragisk utgång, därför anser vi att det är grund för avsked.

Förhandlingarna med Vårdförbundet som ska inledas inom två veckor kommer att visa om så är fallet.

Sjuksköterskan vill ännu inte kommentera

Enligt Richard Korning har SOS Alarm Stockholm en särskild grupp som tar emot och hanterar avvikelserapporter. När en avvikelserapport kommer in utvärderar och bedömer gruppen om något behöver tydliggöras eller om den det gäller behöver stöd, och om en lex Maria-anmälan ska göras.

Sjuksköterskan som gjorde den felaktiga bedömningen är bortrest och vill inte kommentera händelsen ännu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida