SOS Alarm. Teknikstrul hotar patientsäkerheten

Under januari hade SOS Alarm problem med ambulansernas dirigeringssystem och svårigheter att ta emot larmsamtal.

Vid två tillfällen under januari gjorde tekniska problem hos SOS Alarm det svårt att komma fram på larmnumret 112. Orsaken tros vara att det reservsystem som både oplanerat och planerat träder i kraft några gånger per år inte fungerade fullt ut. ?

Även den utrustning som används för att dirigera ambulanserna har strulat flera gånger. Enligt Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, har radio­kommunikation behövt tillämpas vid flera tillfällen, vilket snabbt lett till kaos. Bilar som har blivit klara för nya uppdrag har förhindrats att meddela detta eftersom det varit svårt att komma fram över radion.

— Ambulanser som är längre bort har fått åka på prio 1-larm. Det är allvarliga brister och ett hot mot patientsäkerheten, säger Janne Kautto.??

Enligt Sverker Petersson, presstalesman på SOS Alarm, har det dock inte inneburit några problem att gå över till radiokommunikation.?

— Händelserna i januari har så vitt vi kan se inte fått några konsekvenser för tredje man, vilket är det viktigaste.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida