Patientsäkerhet

Stor minskning av antalet lex Maria-anmälda självmord

Hösten 2017 försvann kravet på vårdgivarna att lex Maria-anmäla alla vårdrelaterade självmord. Sedan dess har antalet anmälningar minskat drastiskt, visar en uppföljning som gjorts av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

14 september 2018

– Visst hade vi förväntat oss en sänkning av antalet inrapporterade självmord, men inte att den skulle bli så stor som vi ser nu. Vi vet inte om det är tillfälligt. Därför har vi har fått ett uppdrag att följa statistiken året ut, säger tillsynsläkaren Christina Olsson till Vårdfokus.

Fram till förra hösten var det obligatoriskt för vårdgivarna att göra en lex Maria-anmäla till Ivo om en patient begick självmord inom fyra veckor efter den senaste vårdkontakten. Detta oavsett om självmordet bedömdes som en vårdskada eller inte.

Förskriften upphörde att gälla den 1 september 2017. Sedan dess är vårdgivaren bara skyldig att anmäla självmord eller självmordsförsök som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med vården.

Ivo har nu följt upp hur upphörandet av föreskriften påverkade antalet anmälningar under en tiomånadersperiod före och efter förändringen. Under september 2016 till juni 2017 anmäldes 413 fall. Under samma period 2017 till 2018 fick Ivo endast in 82 anmälningar.

– Jag tycker att det är ett observandum att det är så få anmälda händelser jämfört med tidigare. Det är för tidigt att dra några slutsatser, men vi vill förmedla den här informationen till vårdgivarna, säger Christina Olsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida