Stor ökning av patienter som klagar på vården

I Stockholm har klagomålen inom obstetrik och gynekologi nästan fördubblats på två år.

Antalet klagomål inom obstetrik och gynekologi har ökat kraftigt i Stockholm. 2011 fick patientnämnden in drygt 100 ärenden, 2013 var det 181 stycken.

De flesta klagomålen handlar om vård och behandling, till exempel felaktig eller utebliven diagnos samt förlossningsskador, skriver Svenska Dagbladet. Även utanför de stora sjukhusen ökade antalet klagomål.

Stor ökning i Skåne

Även i Skåne är det fler som är missnöjda med vården, och då vården i stort. Förra året anmäldes 4 954 ärenden vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2012.

Bristande tillgänglighet hos primärvården är det vanligaste skälet men här finns även utebliven, felaktig eller försenad vård, till exempel patienter som söker för strokesymtom som fick vänta så länge att det blev för sent att ge dem propplösande medicin.

En annan grupp ärenden handlar om att samarbetet mellan akutkliniken och primärvården fungerar dåligt så att patienter bollas mellan de två instanserna.

Flera förklaringar

Lennart Areskog är förvaltningschef på patientnämnden i Skåne och menar att ökningen kan förklaras med att de har arbetat med att göra sig själva mer kända. Ju fler som vet om att patientnämnden finns, desto fler är det som hör av sig.

En annan förklaring är att medierna har haft en intensiv bevakning av problemen inom den skånska vården, vilket också kan påverka. Men Lennart Areskog kan inte utesluta att ökningen beror på fler fel i vården.

– Det kan vi inte veta. Det är omöjligt för oss att kontrollera om det skett fler fel i vården, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida