Stort missnöje med vårdens datorsystem

Det är ytterst sällan som personalen i vården får vara med och påverka de datorsystem som de sedan själva ska arbeta med. Av Vårdförbundets medlemmar anser endast var tredje att datorsystemen är användarvänliga.

Det här framgår i en färsk undersökning som Vårdförbundet låtit göra. Ett 20-tal frågor ställdes till 630 medlemmar om hur de använder datorer och datorstödda system i sitt arbete.

  • 74 procent uppger att de aldrig får delta och lämna synpunkter vid upphandling av datorstödda system på sin arbetsplats.
  • Över 40 procent får inte vara med och utvärdera de system som har införts.
  • 15 procent uppger att det över huvud taget aldrig sker några utvärderingar.
  • Endast 30 procent tycker att de datorstödda system som de arbetar med är användarvänliga.

? Det är obegripligt hur man kan tro sig nå ett bra resultat när man inför system efter system utan att vårdpersonalen tillfrågats om behov och önskemål, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Hon påpekar att patientsäkerheten kan bli lidande av bristfälliga datasystem samt att leverantörerna och vårdgivarna borde ställa samma höga krav på mjukvarorna inom vården som på den medicintekniska apparaturen. Bland annat genom att efterfråga den kompetens som Vårdförbundets medlemmar har i dessa frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida