Straff- och belöningssystem för bättre hygien ifrågasätts

Straff- och belöningssystem för bättre hygien ifrågasätts
Hur ska man kontrollera att hygienreglerna efterlevs? Foto: Colourbox

Avdelningar inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som uppfyller de basala hygienreglerna kan få 2 000 kronor i belöning — men gör man det inte blir det böter istället. Ett system som skapar debatt.

I mars infördes ett nytt uppföljningssystem för att kontrollera hur riktlinjerna om basala hygienrutiner och arbetskläder följs. Varje månad ska alla avdelningar rapportera hur reglerna efterlevs.

Mindre än 90 procents följsamhet resulterar i böter på 2 000 kronor. Klarar man mellan 90 och 100 procent blir det 1 000 kronor i böter. Men följsamhet till 100 procent resulterar i att avdelningen får 2000 kronor i belöning.

– Följsamheten har blivit bättre sedan systemet infördes, konstaterar kvalitetsdirektören Ing-Marie Bergbrant på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Kritik mot systemet

Men på sjukhusets resurscentrum för vårdhygien är man kritisk till straffsystemet.

– Ett kontrollsystem som bygger på straff och belöning är inte rätt väg att gå. Det är svårt att mäta, bedöma och kontrollera på rätt sätt, säger sjuksköterskan Eva Skyman som arbetar med rådgivning i vårdhygien.

Hon anser att det är viktigare att få med sig personalen och att alla vet varför man ska göra på ett visst sätt, om man förstår så är det lättare att göra rätt.

Det nya kontrollsystemet innebär att varje avdelning utser en observatör, det kan antingen vara samma person hela tiden eller flera som turas om. Några avdelningar har istället ett självskattningssystem.

Fokus på hygienfrågan

– Vi införde det här för att vi ville lyfta fram hygienfrågan och visa hur viktig den är, sen tror vi att belöningssystemet kan fungera som en morot och sätta fokus på frågan ute på avdelningarna, säger kvalitetsdirektören Ing-Marie Bergbrant.

Men Eva Skyman håller inte med, utan tror att ett system som bygger på straff och belöning istället kan skapa misstänksamhet och uppfattas som obehagligt kontrollerande.

– Det vore bättre med ett verktyg där varje avdelning mäter hur man lyckas mot sig själv. Men att hängas ut inför alla och dessutom tvingas betala straffavgift känns inte bra.

Ing-Marie Bergbrant tycker att systemet kan jämföras med till exempel vårdgarantin. Klarar man målen så ska man belönas.

– Den som gör rätt och följer reglerna tycker  inte att det här är några problem och vi gör det ju för patienternas bästa, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida