SUS klandras för ettårings död – Vårdförbundet befarar fler dödsfall

Socialstyrelsen riktar hård kritik mot Skånes universitetssjukhus i Lund efter en ettårings död. Resursbrist pekas ut som en bakomliggande faktor. Vårdförbundet befarar att dagens hårda besparingskrav kommer att leda till fler tragedier.

14 december 2011

Det var i mars i år som knappt tvåårige Kevin Andersson kom in till barnakuten i Lund men fick vänta så länge på vård att han avled av blodförgiftning, troligen orsakad av streptokocker till följd av vattkoppor.

Hård kritik
Socialstyrelsen riktar nu hård kritik mot Skånes universitetssjukhus efter att ha utrett omständigheterna kring Kevin Anderssons död. Den allvarligaste kritiken handlar om att antibiotikabehandlingen dröjde och att pojken flyttades till en annan avdelning – för att inte smitta andra med vattkoppor.

Enligt Socialstyrelsen saknade sjukhuset beredskap för att behandla svårt sjuka barn som bar på smittsam sjukdom, bland annat saknades lokaler med fullgoda isoleringsmöjligheter. Det var det som gjorde att föräldrarna lämnades ensamma med sitt sjuka barn på infektionskliniken i väntan på vårdplats.

Oviss framtid

Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundets lokalavdelning i Skåne, instämmer i Socialstyrelsens kritik mot regionen och pekar på att dagens besparingar i framtiden kan leda till fler fall med dödlig utgång.

– Det som hänt är oerhört tragiskt. Jag tror inte att besparingarna i regionen bär skulden till det inträffade – som jag förstår det har man undantagit barnkliniken från neddragningarna – men däremot visar det här vad som kan hända när det saknas personal och vårdplatser. Över en längre period tror jag att neddragningarna kommer att leda till flera sådana fall, säger han.

Handlingsplan upprättad

Skånes universitetssjukhus låter meddela via chefläkare Jesper Persson att det kommer att vidtas en rad åtgärder för att inget liknande ska hända igen.

– Det kommer att inrättas två så kallade lättakuter så att vi kan ta hand om fler barn. Vi ska öka bemanningen på både läkar- och sjuksköterskesidan. Det kommer att finnas fler isoleringsrum så att barn med smittsamma sjukdomar kan läggas in omedelbart och vi kommer att öka intensivvårdsplatserna, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida