Sverige andra professor i patientsäkerhet finns i Östergötland

Sverige andra professor i patientsäkerhet finns i Östergötland
Hans Rutberg utsågs nyligen till Sveriges andra professor i patientsäkerhet. Hans uppgift blir bland annat att systematiskt granska patientjournaler.

Den första december fick Sverige sin andra professor i patientsäkerhet. Före detta chefläkaren i landstinget Östergötland, Hans Rutberg, är adjungerad på 30 procent och ska utvärdera de verktyg och metoder som tagits fram för att trygga patientsäkerheten.

27 januari 2012

Hösten 2011 utsågs den amerikanska docenten Richard Cook till Sveriges första professor i patientsäkerhet vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Den nyligen utsedda professorskollegan, Hans Rutberg, är adjungerad vid Hälsouniversitetet i Linköping.

När Hans Rutberg, som också sökte tjänsten i Stockholm, beskriver skillnaden mellan professurerna säger han att Richard Cook är inriktad mot hälso- och sjukvården som sociotekniskt system, medan han fokuserar på medicinsk kvalitetsutveckling och patientsäkerhet.

– Mitt fokus är att dokumentera och utvärdera de verktyg och metoder vi har för att stärka patientsäkerheten. Jag vill granska hur de används och utvärdera om de leder till en säkrare vård, säger han.

Granskning av journaler

Metoderna är bland annat risk- och händelseanalyser, strukturerad journalgranskning och mätning av patientsäkerhetskultur. Socialstyrelsens undersökning från 2008 av 2 000 journaler visade att 8,6 procent av patienterna på sjukhus hade fått undvikbara skador – eller vårdskador.

– 1,2 miljoner patienter läggs varje år in på svenska sjukhus. När 8,6 procent, som enligt journalgranskningen har skadats, multipliceras med den summan får man en uppskattad siffra på 100 000 vårdskador per år. Av dem har 10 000 fått allvarliga skador och i 3 000 fall kan skadan ha bidragit till dödsfall. Det är något osäkra siffror, men ändå alarmerade, säger Hans Rutberg.

I statens satsning på förbättrad patientsäkerhet ingår nu strukturerad journalgranskning som ett krav för att landstingen ska få ekonomisk ersättning. Vid sidan om sin professorsutnämning ska Hans Rutberg också, på uppdrag av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, revidera handboken om journalgranskning.

Saknas i avvikelsesystemen

Få av de vårdskador man finner vid journalgranskningen finns med i avvikelsesystemen. Det visar en avhandling som risksamordnaren i landstinget Östergötland, sjuksköterskan Annica Öhrn, disputerade på i mitten av januari. En av anledningarna är att många undvikbara skador ses som ”komplikationer”.

– Bedömningen av vad som är skada eller inte ligger i betraktarens öga. Helt klart kan det gömma sig brister i det som kallas komplikationer. I en studie från kirurgkliniken i Östergötland försökte vi skilja det ena från det andra i dialog med kirurgerna. Vi granskade alla patienter som hade avlidit under ett år, och diskussionen om vad som hände ledde till att man började fråga sig om man hade kunnat göra på något annat sätt.

Verktyg saknas inte

Hans Rutberg anser inte att det saknas verktyg för att stärka patientsäkerheten. Utmaningen är att se till att de används rätt. Att handböcker blir annat än hyllvärmare, att skillnaden mellan komplikation och undvikbar skada blir tydlig, och att vårdpersonal lägger den tid som krävs på risk- och händelseanalyser.

– Vi vet inte ännu om arbetet med att utveckla patientsäkerheten har lett till konkreta resultat. Jag hoppas kunna bidra till att ta reda på det, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida