Tog hjärnskada för fylla

Kvinnan ville inte följa med till sjukhus efter olyckan och ambulanspersonalen tolkade hennes skallskadesymtom som berusning och tog inte med henne.

Ambulans larmades till en 39-årig kvinna som cyklat på en stolpe och ramlat omkull. Hon berättade vad som hänt och visade inga tecken på minnesförlust. Ambulanssjuksköterskan undersökte patienten och palperade skalle, nacke, extremiteter, rygg och bröstkorg men hittade inga tecken på skador. Kvinnan förnekade smärtor, ville inte följa med till sjukhuset och inte uppge namn eller personnummer.??

Både ambulanspersonalen och poliserna som kom till platsen trodde att kvinnan var berusad och det regionala läkarstödet för ambulansen kontaktades aldrig. I stället för att följa med i ambulansen togs kvinnan till en fyllecell. Hon släpptes men kom inte till arbetet på måndagen. En arbetskamrat fann henne omtöcknad i hemmet och körde henne till akuten. En huvudröntgen visade blödningar i hjärnan och hon fördes till neurokirurgiska kliniken i Lund där hon vårdades i över två veckor.??

Vårdgivaren konstaterade att ingen noggrann undersökning gjordes, att dokumentationen brast, och att sjuksköterskan brast i kunskap om förgiftningssymtom och om möjligheter då personer i behov av vård motsätter sig sådan. Sjuksköterskans delegering drogs in tills vidare. Att feltolka symtom som intoxikation i stället för skallskada är en känd risk i den prehospitala vården, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut och håller med vårgivaren om att handläggningen brustit. Myndigheten är också kritisk till att sjuksköterskan inte dokumenterat sina fynd och ställningstaganden i patientjournalen. ?

Socialstyrelsen påpekar att sex av tio lex Maria-anmälningar om ambulanssjukvården i Skåne förra året gällde patienter som fått vårdskador efter att inte ha tagits med av utlarmad ambulans och att läkare inte kontaktats i hälften av fallen.

(Diarienummer 9.3.1 – 32366/2012).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida