Tuberkulosen minskar i Sverige

Tuberkulosen minskar i Sverige
Antal rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 1989-2011, totalt och uppdelat på ursprung. Källa: Smittskyddsinstitutet.

Sedan 2003 har tuberkulos med något undantag ökat i Sverige, men 2011 vände trenden.  sjukdomen är så ovanlig bland personer som är födda i Sverige att det är risk för att diagnosen missas.

År 2010 rapporterades 6,3 fall per 100 000 invånare, mot 7,3 under 2010.

Trots ökningen från 2003 till och med 2010, är Sverige fortfarande ett av de länder i världen där lägst antal personer insjuknar i tuberkulos. Antalet fall beror nästan helt på immigrationsflödet från länder där tuberkulos är vanligt, framför allt Somalia och Eritrea.

Risk att diagnosen missas

Smittskyddsinstitutet, Smi, påpekar att sjukdomen är så ovanlig bland personer som är födda i Sverige att det är risk för att diagnosen missas. När personer söker för hosta som har varat i mer än tre veckor och har allmänna sjukdomssymtom som feber och viktnedgång, uppmanar Smi därför vården att tänka på tuberkulos som differentialdiagnos.

Allt färre som smittats som barn

När personer födda i Sverige drabbas är det framför allt de som har nära anhöriga från länder där tuberkulos är vanligt.

Att svenskar som har smittats som barn insjuknar i tuberkulos på äldre dagar blir allt ovanligare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida