Undervisning i hygien minskar sjukfrånvaron på dagis

I Västra Götaland pågår ett projekt där alla förskolor får besök av en hygiensjuksköterska. Hennes undervisning om hur smitta hejdas har lett till att barnens sjukdagar har minskat med över 20 procent på vissa förskolor.

23 september 2010

Hygienprojektet omfattar 1 400 förskolor i Västra Götalandsregionen, uppger Sveriges radios ekoredaktion. Hygiensjuksköterskan har berättat om hygienrutiner och om hur smitta hejdas, och sedan dess tar personalen undan gosedjur, tvättar leksaker och dörrposter och spritar dörrhandtag.

En uppföljning av projektet visar att sjukfrånvaron i magsjuka har minskat med över 20 procent på många avdelningar, och regionens smittskyddsläkare, Ann Söderström, säger till Ekot att det är ett resultat som kan förbättras ytterligare.

– Samhällsekonomiskt är det här en stor vinst, säger hon också.

En rapport från Socialstyrelsen visar att många förskolor helt saknar rutiner kring hygien och att personalen på hälften av förskolorna inte har fått någon utbildning i hur smitta förebyggs. Projektet ska pågå till 2011 och kostar tre och en halv sjukskötersketjänster.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida