Ung kvinna dog efter att ha vägrat ta kortison

Ansvariga läkare kritiseras för att inte ha informerat 17-åringen om riskerna med att inte ta medicinen.

Första gången flickan sökte vård var för drygt två år sedan, efter att ha fått utslag på armar och ben. Flickan, som då var knappt 17 år, misstänktes lida av en blodsjukdom och remitterades till barnkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Där konstaterades att hon led av blodsjukdomen ITP, immunmedierad trombocytopen purpura. Hon behandlades med humant immunoglobulin, transfusioner av trombocyter och blödningshämmande läkemedel. När behandlingen inte gav önskad effekt fick hon kortisontabletter, vilket ledde till att trombocytvärdet normaliserades.

Vägrade ta kortison

Men flickan ville inte fortsätta med kortisonbehandlingen eftersom den gjorde att hon gick upp i vikt. Flickan återkom flera gånger till sjukhuset med nya blödningar, men trots att hon vid flera tillfällen erbjöds kortison vägrade hon att ta läkemedlet, annat än vid några få akuta tillfällen.

Att läkarna accepterade hennes vägran att ta sitt kortison motiverar de med att de bedömde henne som adekvat, mogen och reflekterande.

Flickan erbjöds även p-piller för att få stopp på de underlivsblödningar som hon led av. Även denna behandling avfärdade hon.

Flickan drabbades av flera hjärnblödningar och den 3 mars 2014 avled hon.

Mamman anmälde

Flickans mamma gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som konstaterar att patienten hade erbjudits adekvat behandling för sin sjukdom.

Efter att ha gått igenom journalerna konstaterar myndigheten samtidigt att behandlande läkare först en vecka före patientens död hade ett allvarligt samtal med henne om riskerna med att inte ta de läkemedel som hon ordinerats.

I sitt beslut konstaterar Ivo att ansvariga läkare på barnkliniken inte uppfyllt skyldigheten att bedöma patientens psykiska status och informera patienten och hennes närstående om riskerna med patientens inställning till medicineringen. Läkarna kritiseras också för att inte ha förvissat sig om att patienten insåg konsekvenserna av sin inställning och att dokumentera det i journalen,

Diarienummer: 8.2-14125/2014

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida