”Utan feedback tröttnar vårdpersonalen”

Vårdpersonal som rapporterar avvikelser måste få feedback, annars tröttnar de på att anmäla. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm kritiserade vårdens ledning när han i dag öppnade den stora patientsäkerhetskonferensen.

2 februari 2010

Mer än 1 600 deltagare har samlats i Stockholm för den femte nationella patientsäkerhetskonferensen, den här gången med temat kommunikation i vården.

Vårdpersonalens engagemang är avgörande för patientsäkerhetsarbetet, sade Lars-Erik Holm.
– Det finns mycket mer att kräva av vårdens ledningssystem. För att skapa en säkerhetskultur krävs att medvetenheten finns på alla nivåer och genomsyrar all verksamhet.

Bland annat handlar det om att direktiv till cheferna i vården är otydliga och inte följs upp och att avvikelserapportering inte leder till verkliga förändringar i rutiner.
– När personal engagerar sig i patientsäkerhetsarbetet men sedan inte får feedback kan det bli förödande långsiktigt.

Dokumentationshysteri

Lars–Erik Holm tog också upp frågan om dokumentation. Det dokumenteras alldeles för mycket i dag, anser han, och talade om ”dokumentationshysteri”.
– Vi måste säga stopp och definiera vad som behövs för vården av patienten, inte utifrån olika professioners behov av att profilera sig.

Personalen måste också engageras mer i arbetet med att utveckla it-stöd.
– Systemen måste bli mer användarvänliga. De är stora tidstjuvar i dag !

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida