Utbrott av resistenta bakterier uppstod lokalt visar ny forskning

Det stora utbrottet av VRE som spreds på sjukhus i Stockholms, Västmanlands och Hallands län 2007-2011 uppstod sannolikt lokalt.

19 september 2014

Folkhälsomyndigheten och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har tillsammans med forskare i Tromsö utrett utbrottets ursprung med en molekylärbiologisk teknik.

Den slutsats man drar i en nu publicerad vetenskaplig artikel är att det handlade om en i vården vanlig och från början vankomycinkänslig enterokockstam som fick genetiska egenskaper som gjorde stammen resistent mot vancomycin. Detta visar att resistenta bakterier i Sverige inte alltid är importerade.

Vankomycinresistenta enterokocker, VRE, har blivit allt vanligare och är ett stort problem i sjukvården. Under första halvåret i år rapporterades 305 VRE-fall, motsvarande period förra året var det bara 79. Merparten av årets fall har anmälts i Gävleborg, som hittills rapporterat över 200 fall.

VRE Vankomycinresistenta enterokocker

Enterokocker är en grupp tarmbakterier som ofta är ganska harmlösa, men den här varianten är resistent mot behandling med vankomycin, som är ett mycket viktigt antibiotikum i intensivvården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida