Utbrott av salmonella i Mellaneuropa

Utbrott av salmonella i Mellaneuropa
Salmonella är en ganska vanlig sjukdom. I Sverige rapporteras cirka 4 000 fall per år, men av dem är bara ett fåtal av typen S. Stanley. Sedan augusti 2011 har 27 fall av S. Stanley rapporterats till Smittskyddsinsitutet. Foto: Smittskyddsinstitutets pressarkiv

Sedan drygt ett år tillbaka pågår utbrott av salmonella typ Stanley i fem mellaneuropeiska länder. Någon spridning till Sverige har inte skett ännu, enligt Smittskyddsinstitutet.

14 september 2012

Spridningen av Salmonella Stanley i Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland och Ungern blev känd i augusti 2011. Sedan dess har 144 fall av en specifik genotyp identifierats, därför vet man att de hör till samma utbrott.

Att de svenska utbrotten är spridda och av flera olika genotyper gör att Smittskyddsinstitutet drar slutsatsen att det inte finns något samband mellan dem och den utbrottsstam som har identifierats i Mellaneuropa.

– Om denna utbrottsstam är farligare än andra Salmonellor vet vi tyvärr ingenting om, säger Linda Trönnberg på Smittskyddsinstitutet.

Noggrann hand- och livsmedelshygien

Eftersom Salmonella sprids via livsmedel och vid kontakt med smittade människor och djur, uppmanar institutet människor att vara noga med personlig hygien och livsmedelshygien. Att tvätta händerna efter toalettbesök, före matlagning och måltid, skölja grönsaker noga samt att undvika rått kött och tvätta händerna efter att ha hanterat sådana livsmedel, är goda råd i detta som i alla sammanhang.

Smittskyddsinstitutet uppmanar också personer med symtom som diarré, feber, buksmärtor och ibland kräkningar att uppsöka vårdcentral.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida