Var fjärde tvingas lämna akuten i Karlskrona

En av fyra anställda tvingas av besparingsskäl bort från akutmottagningen i Karlskrona. Enligt Vårdförbundets fackliga representant kommer man inte att kunna klara svåra trafikolyckor längre. Dessutom anser hon att nedskärningen delvis beror på ett räknefel.

21 oktober 2011

Stålbadet i Landstinget Blekinge fortsätter. Nu ska 25 procent av personalen på akutmottagningen i Karlskrona bort. Det är konsulterna i Ledningsbolaget som räknat och räknat och kommit fram till att personalen kan arbeta effektivare.

Skeptisk personal

Från personalens sida är man desto mera skeptisk. Bland annat finns en oro för att man inte längre ska klara alla traumapatienter. Åtminstone inte nattetid. Vårdförbundets representant, sjuksköterskan Jenny Fagerlund, förklarar:

– Om de verkligen skär bort 25 procent av personalen måste man också se över vad vi förväntas göra. Ska vi verkligen ta kunna ta emot fem ”röda” patienter, som det är sagt? Eller ska vi upphöra med det och skicka patienterna till sjukhus utanför länet?

Felräkning bakom

Jenny Fagerlund förklarar också att beslutet att skära i personalstyrkan delvis bygger på en felräkning. Akutens ledning har påtalat detta, men som det tycks för döva öron.

– Vi har stängt en observationsavdelning som varit bemannad med en sjuksköterska och en undersköterska. Konsulterna vill dra bort kostnaden för de två tjänsterna, men vi fick aldrig betalt för undersköterskan, utan placerade en där ändå. Så de drar bort pengar som vi aldrig haft, säger hon.

Huruvida en av fyra i personalen verkligen försvinner är ännu oklart. För närvarande analyseras konsekvenserna av den planerade neddragningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida