Var tredje svinkoppsbakterie är resistent mot fusidin

Var tredje bakterie som orsakar svinkoppor är resistent mot fusidin, den antibiotika som är det vanligaste behandlingsalternativet, visar forskning från Sahlgrenska akademin.

För att inte öka förekomsten av resistenta stafylokocker ännu mer rekommenderar läkaren Mikael Alsterholm upprepad noggrann rengöring vid lindriga fall av svinkoppor i stället för fusidin. Eller en antibiotikakräm som inte innehåller fusidin om rengöringen inte hjälper.

Han har för sitt avhandlingsarbete studerat hudbakterien Staphylococcus aureus vid flera vanliga hudsjukdomar, bland annat svinkoppor, impetigo.

Trots att läkemedelsverket har avrått från att använda fusidin mot svinkoppor är den antibiotikakrämen fortfarande det vanligaste behandlingsalternativet. Fortsätter användningen kan frekvensen resistenta stafylokocker öka och fusidinkräm kan bli verkningslös mot de stafylokocker som finns i samhället.

– Det vore mycket olyckligt eftersom fusidin i tablettform används för att behandla svåra infektioner med andra typer av resistenta stafylokocker, till exempel MRSA-bakterien, säger Mikael Alsterholm.

Avhandlingen heter Studies on colonization and infection with Staphylococcus aureus and other microbes in skin disease.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida