Vårdgivarna dåliga på att rapportera till nationella patientregistret

Vårdgivarna dåliga på att rapportera till nationella patientregistret
Socialstyrelsens generaldirektör uppmanar nu i ett brev vårdgivarna att följa lagen och lämna in uppgifter till patientregistret. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Rapporteringen till det nationella patientregistret är undermålig, enligt Socialstyrelsen, mindre än 20 procent av de privata vårdgivarna fullgör sin skyldighet. Nu uppmanas vårdgivarna att följa lagen och rapportera.

3 februari 2012

Både privata och offentliga vårdgivare är skyldiga enligt lag att lämna uppgifter till det nationella patientregistret. Det är viktigt eftersom informationen i registret används för statistik, forskning och uppföljning av den svenska hälso- och sjukvården samt för att visa att vården är säker och av god kvalitet.

Registret gör det också möjligt att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt att bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

– Det är oerhört viktig för patientsäkerheten att vårdgivarna sköter inrapporteringen som tyvärr är undermålig i dag. Vi uppskattar till exempel att mindre än 20 procent av de privata vårdgivarna i öppenvården följer lagen och lämnar in uppgifter till registret, säger  Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Han uppmanar nu i ett brev både privata och offentliga vårdgivare att lämna in uppgifter och följa lagen om hälsodataregister. Sista datum för inrapportering är den 31 mars 2012.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida