Vårdhygien. Utbildar personal via nätet

SNABBT SÄTT.  Utbildningen gör personalen vid en dator när de själva har tid och möjlighet och det tar bara 20 minuter. Redan nu har 3 600 klarat av den och blivit godkända.

Viss kritik har framförts om att utbildningen är för basal. Fast det håller inte Fredrik Idving, hygiensjuksköterska vid Akademiska sjukhuset, med om.

— Om följsamheten till basal hygien var hundra procent skulle inte utbildningen behövas, men verkligheten ser inte ut så, säger han.

Akademiska sjukhuset är bland de första i landet med obligatorisk hygienutbildning via internet, men intresset är stort på många håll och i Uppsala finns det planer på att sprida konceptet vidare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida