Vårdpersonalen uppmanas tänka på mässling vid utslag

Under året har flera oupptäckta mässlingsfall lett till att medpatienter smittats.

17 september 2014

I början av augusti fick en patient som vårdades på Skaraborgs sjukhus i Skövde plötsligt utslag. Det misstänktes först bero på en reaktion mot antibiotika och ingen misstänkte mässling. Senare visade provresultat att det var just det patienten hade drabbats av. En annan patient som vårdades på sjukhuset vid samma tidpunkt smittades och insjuknade senare i mässling.

Enligt Folkhälsomyndigheten är händelserna i Västra Götaland inte unika. Vid minst två tillfällen tidigare i år har personer med mässling inte upptäckts när de sökt vård, vilket ledde till att andra patienter i väntrum och på avdelningar exponerades för smittan och i vissa fall insjuknade i mässling.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu personalen i vården att alltid ha mässling i åtanke vid kontakt med patienter som har feber och utslag, framför allt om de också har torrhosta eller konjuktivit (infektion i ögats bindhinna).

Personer som misstänks vara smittade ska hänvisas till speciella mottagningar för att minska risken för vidare spridning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida