Vårdpris. Sjuksköterskor belönade för register som ökar patientsäkerheten

Dialyssjuksköterskorna Irene Olsson och Monica Dubeck har registrerat hur fistlar och centrala dialyskatetrar fungerar. Det har ökat patientsäkerheten och sänkt kostnaderna.

28 juli 2010

De två sjuksköter­skorna vid dialysavdelningen på Gävle sjukhus får 250 000 kronor för att ha utvecklat registret tillsammans med sjukhusets it–avdelning. ?”Projektet vittnar om en entusiasm med nytänkande utöver det ordinarie och dagliga vårdarbetet”, skriver juryn i sin motivering.?

Med hjälp av data från registret kan Irene Olsson och Monica Dubeck gå tillbaka och se vad som har hänt vid alla de tillfällen då det har uppstått komplikationer. Sammanlagt finns över 500 komplikationer registrerade sedan elva år tillbaka, merparten gäller centrala dialyskatetrar (CDK) men närmare 150 gäller så kallade fistlar.?I registret kan man söka på varje patient individuellt, på grupper av patienter och på olika typer av katetrar. Registret har använts för att förbättra vården. Ett exempel är att man gick tillbaka till ett dyrare medel i CDK:n eftersom det billigare fungerade mycket sämre.??

Försäkringsbolaget Salus Ansvar och Vårdförbundet står bakom vårdpriset som delades ut under Almedalsveckan i juli. Temat i år var säker vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida