Västerviks sjukhus lovar bättring efter fall med förfrusen patient

Västerviks sjukhus ska bli bättre på dokumentation samt rutiner för hemgång när det gäller vissa patientgrupper. Det står klart efter en granskning av ett fall med en patient som hittats förfrysningsskadad dagen efter ett besök på akutmottagningen.

24 januari 2011

Det var i början av januari som en patient, som dagen före besökt akutmottagningen vid Västerviks sjukhus, hittades förfrysningsskadad utanför sin bostad. Frågan väcktes då om sjukvården hade något ansvar för det inträffade.

I sjukhusets egna utredning kommer man fram till att ingen notering gjorts om bakomliggande sjukdom hos patienten. Dessutom saknades omvårdnadsanteckningar och inskrivningsmeddelande från hemtjänsten.

Bättre rutiner krävs

Sjukhuset har nu kommit fram till att man måste förbättra dokumentationen och de skriftliga rutinerna för hemgång för vissa patientgrupper. Socialstyrelsen har också kontaktats för att bedöma sjukhusets analys av situationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida