rättsligt

Vill dra in legitimationen för sjuksköterska dömd för sexbrott

Vill dra in legitimationen för sjuksköterska dömd för sexbrott
Ivo vill dra in legitimationen för den brottsdömda sjuksköterskan. Bild: Mostphotos

Hovrätten skärpte straffet till åtta års fängelse för den gotländska sjuksköterska som dömts för en stor mängd sexbrott mot barn. Nu kräver Ivo att sjuksköterskans legitimation dras in. 

12 februari 2019

Sjuksköterskan, en man i 50-årsåldern, dömdes i somras av tingsrätten till sju års fängelse för flera olika sexualbrott mot barn, bland annat grov våldtäkt och utnyttjande av barn för sexuell posering. Han har också dömts för grov fridskränkning mot närstående. Vårdfokus har tidigare berättat om rättegången.

Domen överklagades till hovrätten som gjorde en strängare bedömning av systematiken och hänsynslösheten i brotten och skärpte straffet till åtta års fängelse. Domen vann laga kraft den 24 januari 2019.

Allvarliga brott

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har redan tidigare begärt hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, att sjuksköterskans legitimation ska dras in. Med stöd av hovrättsdomen begär nu Ivo återigen att legitimationen ska återkallas.

”Gärningarna som XX nu har dömts för är av mycket allvarligt slag och är riktade mot ett stort antal barns liv och hälsa. XX har genom brotten på ett allvarligt sätt missbrukat det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad personal inom hälso- och sjukvården”, skriver Ivo i anmälan till Hsan.

Att legitimationen inte dragits in tidigare, beror enligt Hsan:s ordförande Susanne Billum, på att det krävs en dom som vunnit laga kraft innan beslut kan tas om att återkalla legitimationen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida