Vill stoppa ny kunskap om virus av rädsla för terrorism

Av rädsla för att ett nytt muterat fågelinfluensavirus ska hamna i händerna på terrorister vill en amerikansk myndighet stoppa forskarna från att publicera sina resultat.

21 december 2011

Det är en holländsk forskargrupp som tagit fram en muterad stam av H5N1-viruset, känd som fågelinfluensan. Till skillnad från det ursprungliga viruset kan det nya viruset spridas via luften och föra en smitta vidare betydligt enklare än originalviruset, med risk för en ny pandemi.

En anonym tjänsteman inom den amerikanska regeringen försöker enligt tidningen The Independent se över möjligheterna att stoppa de holländska forskarna från att publicera sina rön. Orsaken är rädsla för att terrorister ska använda sig av kunskaperna för att skapa en egen muterad variant av viruset att släppa ut över världen.

– Ett värsta scenario är värre än vad du någonsin kan föreställa dig, säger tjänstemannen till tidningens reporter.

Syftet med att ta fram en mutation av H5N1 var enligt forskarna att använda kunskapen för att i framtiden göra det enklare att framställa nya vacciner och läkemedel mot influensan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida