Vill tillåta aktiv dödshjälp

Skillnaden mot dagens lagstiftning är redan minimal och dessutom är det mera skonsamt mot patienten. Professor emeritus Gösta Gahrton argumenterar för aktiv dödshjälp.

20 september 2011

Gösta Gahrton är professor emeritus i medicin och tidigare ordförande i forskningsetiska kommittén vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Som en kommentar till den pågående rättegången mot den så kallade Astrid Lindgren-läkaren argumenterar han på DN Debatt för att lagstiftningen bör ändras och ge möjlighet till aktiv dödshjälp.

Hans ståndpunkt är att avslutande av livsuppehållande behandling – som i dag är tillåtet – är en lika aktiv handling som att ge smärtlindring och bedövning – vilket i dag är förbjudet om det ges i sådan dos att patienten riskerar att avlida i förtid.

Skillnaden, enligt Gösta Gahrton, är att bedövning och smärtlindring är skonsammare för patienten, vilket leder till slutsatsen att aktiv dödshjälp bör få ges ”på samma grunder som ”avslutande meningslös” behandling av patienter i livets slutskede”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida