Beroendevård

Visiteringsregler möjliggjorde insmuggling av heroin

Visiteringsregler möjliggjorde insmuggling av heroin
Det insmugglade heroinet användes av en medpatient som dog i en överdos. (Obs bilden är inte från den aktuella händelsen.) Arkivbild: Mostphotos

Eftersom det inte är tillåtet inom beroendevården att fullt ut visitera patienterna kunde en patient smuggla in heroin på avdelningen. Heroinet användes sedan av en annan patient som tog en överdos och dog.

30 oktober 2019

Händelsen inträffade på en av Beroendecentrum Stockholms avdelningar och har tidigare lex Maria-anmälts till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo. Nu har vårdgivaren utrett hur heroinet, sprutor och kanyler kunde komma in på avdelningen.

I det här fallet hade den patient som smugglade in heroinet tvångsomhändertagits i enlighet med lagen om vård av missbrukare, LVM, och kommit in via beroendeakuten.

I utredningen konstateras att möjligheterna att visitera en patient på en akutmottagning är begränsade eftersom patienten formellt inte är inskriven förrän hen läggs in på en avdelning.

Begränsningar på akuten

– Utifrån ett vårdperspektiv skulle det vara bra om vi fick möjlighet att tillämpa  beroendevårdslagstiftningen även på akutmottagningen, säger beroendecentrumets säkerhetssamordnare Frans Venizelos till Nyhetsbyrån Siren.

Men även om det hade varit möjligt är det inte säkert att det hade förhindrat just den här typen av händelse. I efterhand har patienten nämligen berättat för en av läkarna att han smugglade in ”en boll” med heroin via munnen. Och föremål som finns i kroppsöppningar kommer dagens juridiska regler kring visitation inte åt. Det tillåter inte lagen, konstateras det i utredningen.

Avled på natten

Väl inne på avdelningen gav patienten bollen med heroin till en annan manlig patient. Denna hittades på natten inlåst på toaletten, med en spruta och kanyl handen. Han hade puls men andades inte. Trots försök till återupplivande åtgärder gick hans liv inte att rädda. Han avled senare på intensivvårdsavdelningen.

Hur patienten hade fått tag på sprutan och kanylen är inte helt klarlagt, men efter samtal med patientens närstående är slutsatsen i utredningen att han själv hade smugglat in dem i dolda hålrum på sina kläder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida