150 fick förhöjd stråldos vid mammografi

150 fick förhöjd stråldos vid mammografi
Cirka 150 kvinnor fick förhöjd stråldos vid mammografiundersökningar vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Colourbox

Omkring 150 kvinnor som genomgick mammografiundersökning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna strax före jul fick upp till två gånger högre stråldos än normalt. En tekniker hade på egen hand ändrat utrustningens inställningar.

21 februari 2013

Det var efter service av mammografiavdelningens röntgenutrustning som Karolinskas sjukhusfysiker upptäckte att röntgenutrustningens stråldos ökat med mellan en och en halv till två gånger.

Vid servicetillfället diskuterade teknikern och sjukhusfysikern möjligheten att optimera maskinerna, varvid en diskussion om att ändra apparaturens mjukvaruinställningar tog vid. Teknikern hade under samtalet uppfattat att maskinerna hade ett särskilt filter installerat, ett så kallat Ag-filter, och ändrat inställningarna därefter.

Eftersom apparaturen inte hade det nämnda filtrena installerade utfördes omkring 150 mammografiundersökningar med förhöjd stråldos. Men enligt Theodoros Chouliaras, enhetsledare på enheten för röntgenfysik i Solna ligger stråldoserna inom acceptabla gränser.

– Nu var det några fall när de doserna kom över vår normala nivå men vi ligger fortfarande under de uppsatta EU-gränserna. I de här fallen rörde det sig dessutom om kvinnor som redan har konstaterad cancer, därför kommer de ändå att behöva genomgå betydligt högre doser framöver, säger han.

Efter upptäckten fyra dagar senare återställdes maskinerna till sina vanliga strålnivåer. Händelsen har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida