Patienter med cancer vill veta mer om risker med röntgenstrålning

Patienter med cancer vill veta mer om risker med röntgenstrålning
Patienter vill veta både för- och nackdelar med undersökningar som innehåller joniserad strålning, visar en ny studie som publiceras i den amerikanska tidskriften Radiology. Foto: Istockphoto

Det finns ett glapp mellan patienternas förväntningar och den information de får av sjukvården, visar en ny amerikansk studie.

Att dagens patienter är vetgiriga och söker svar på sina frågor på internet är väl känt. Men de flesta patienter vill hellre få information från personal de litar på säger Jennifer Hay, beteendevetare och en av forskarna bakom studien.

Stort kunskapsbehov

30 patienter vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har intervjuats om sina kunskaper kring risker och nytta med undersökningar som de genomgått och som innehöll joniserande strålning. Det visade sig att kunskapsnivåerna varierade och att de flesta saknade basal kännedom om de olika undersökningarna.

Anpassa nivån

Majoriteten av patienterna med cancer ville veta mer om eventuella faror, även om få av dem skulle avstått från undersökningarna. Särskilt starkt var behovet av mer kunskap i den grupp av patienter som blivit friskförklarade.

Patienter vill veta och vara delaktiga. Det är också kärnan i den personcentrerade vården som tar allt större kliv in sjukvården. Informationen bör ges utifrån den enskilde individens behov och fördjupas för dem som vill veta mer, menar forskarna.

Ökad delaktighet

Att öppet berätta om vad olika undersökningar innebär behöver nödvändigtvis inte verka avskräckande. Det vet Anetta Bolejko, disputerad röntgensjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, som studerat kvinnors upplevelser av kompletterande bröstundersökningar efter positiv hälsokontroll med mammografi.

– Det handlar inte om att kvinnorna vill avstå från undersökningen, utan att de vill fatta ett informerat och delaktigt beslut, säger Anetta Bolejko.

Fram till för ett halvår sedan fick kvinnor som kallades till mammografi knapphändig information om risker med hälsokontroller, som exempelvis överdiagnostik.

Nu har Sveriges kommuner och landsting, SKL, reviderat informationsmaterialet och den innehåller även information om sidoeffekterna med mammografiscreening.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida