RADIOTERATPI

Strålbehandling (2:a rev uppl)Jan Degerfält, Ing-Marie Moegelin och Lena SharpStudentlitteratur 2008www.studentlitteratur.seisbn 978-91-44-04 523-8

3 april 2009

Mycket har hänt sedan den första patienten med cancer behandlades med joniserande strålning för drygt hundra år sedan. Var femte svensk kommer någon gång att få strålbehandling, oftast i kurativt syfte, men också palliativt. Här beskrivs hur behandlingen planeras; vilket område som ska behandlas (targetvolym), dosberäkning och uppdelning i doser (fraktionering), för att få så god effekt som möjligt.

I denna nya upplaga har mer utrymme ägnats åt vikten av en effektiv vårdkedja och omvårdnad, där hanteringen av behandlingens bieffekter är en stor del. Smärtbehandling och att förebygga smärta tas upp, liksom betydelsen av att vårdpersonalen vågar tala om den påverkan som strålbehandling kan ha på sexualiteten och vilken hjälp som finns att få. a j

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida