Risk för klämskador vid mammografi

Risk för klämskador vid mammografi
Med en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten hoppas sjukhusfysiker Jonas Andersson att leverantören förbättrar sin servicedokumentation av mammografiutrustning. Foto: Västerbottens läns landsting

Bristande servicedokumentation kan få allvarliga konsekvenser menar sjukhusfysiker i Västerbotten och anmäler leverantör till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Efter en inspektion från Strålsäkerhetsmyndigheten har sjukhusfysiker och medicintekniska ingenjörer i Västerbottens läns landsting granskat servicedokumentation från leverantörer av röntgenutrustning för att garantera drift- och patientsäkerhet.

Oklara direktiv

Utan tydliga arbetsinstruktioner om hur mammografiutrustningen ska kontrolleras efter servicearbete finns fara för att brösten kläms ihop för mycket och osäker diagnostik. Det är företaget som tillverkar utrustningen som ansvarar för att det finns instruktioner för detta.

All röntgenutrustning kontrolleras regelbundet vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik i Umeå. Det var efter upprepade avvikelser vid interna kontroller och identifierade brister i servicedokumenten från företaget som anmälan skickades in till Strålsäkerhetsmyndigheten förra veckan.

Merjobb

– Som det ser ut nu måste vi gå på tårna för att säkerställa att apparaten fungerar. Och det gör den, men det innebär ökad belastning för oss sjukhusfysiker och minskad produktion på mammografin, säger Jonas Andersson vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik.

Inga patienter har kommit till skada tack vare interna kontroller, men Jonas Andersson menar att det är viktigt att belysa detta då utrustningen även finns i andra delar av landet.

– Nu väntar vi på hur Strålsäkerhetsmyndigheten och leverantören kommer att agera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida