Röntgen. Personal sliter ut sig med åldrig mammografiutrustning

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på Sundsvalls sjukhus mammografienhet konsta­terades att oroväckande många medarbetare har värk och förslitningar i händer, axlar och armar.

Skyddsombudet och röntgensjuksköterskan Anette Magnusson låter upp-given när Vårdfokus ringer henne. Mammografienheten på Sundsvalls sjukhus har landets äldsta röntgenutrustning. I flera år har personalen kämpat för att få digitalisera enheten. Det skulle öka patientsäkerheten, och flera av de arbetsmoment som leder till förslitningsskador skulle försvinna.

— Vi röntgar 70 kvinnor om dagen och arbetsuppgifterna är väldigt monotona, vilket sliter hårt på ryggar, händer, axlar och armar. Det känns tungt att veta att det finns teknik som skulle förbättra vår arbetsmiljö, som vi inte får tillgång till, säger Anette Magnusson.?

Både skyddsombud och chefer på mammografienheten har under ett par års tid försökt att få arbetsgivaren att göra något åt den dåliga arbetsmiljön. Men något svar har de hittills inte fått.?

Före den 15 juli vill Arbetsmiljöverket veta vilka åtgärder arbetsgivaren tänker vidta för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida