Sverige har fått sin första supermagnetkamera

Sverige har fått sin första supermagnetkamera
Här förs den 40 ton tunga supermagnetkameran ner genom ett förberett hål på taket till Universitetssjukhuset i Lund. Foto Roger Lundholm

Ska användas av forskare från hela landet, men även på patienter.

4 december 2014

Stora delar av Lunds universitetssjukhus var i går avspärrat när den långtradare som hämtat upp den 40 ton tunga magnetkameran från hamnen i Göteborg körde in på sjukhusområdet.

Från bilen lyftes sedan kameran med en specialbyggd kran upp till taket på sjukhuset för att sedan sakta sänkas ner genom ett förberett hål till avdelningen för LBIC, Lund university bioimaging center.

Dubbelt så stark

Kamerans magnetfält är på hela sju tesla, vilket kan jämföras med att de mest kraftfulla magnetkamerorna som finns i kliniskt bruk i Sverige i dag har tre tesla.

Den nya supermagnetkameran ska i första hand användas för forskning, ett 40-tal forskarlag runt om i Sverige har redan ställt sig i kö för att få utnyttja den.

I hela världen finns det ett 40-tal liknande MR-kameror, varav 10 finns i Europa. Men dessa används uteslutande för grundforskning. Vid Skånes universitetssjukhus tänker man så snart som möjligt ansöka om att få använda den nya MR-kameran även på patienter som ingår i olika forskningsprojekt. I Sverige är det i dag bara tillåtet att använda upp till fyra tesla på människor.

Mäta blodfödet i hjärnan

Med supermagnetkameran går det att visa kroppens anatomiska strukturer in i minsta detalj, men också att göra funktionella mätningar av blodflödet i hjärnan – exempelvis hur det förändras när en människa tänker på någonting speciellt.

Man kommer också att kunna studera placken i blodkärlen på ett helt annat sätt än tidigare och inom ortopedin går det att studera muskler, skelett, leder och brosk med en helt annan detaljupplösning än dagens MR-kameror mäktar med.

Vetenskapsrådet har till 90 procent stått för finansieringen av utrustningen. Resterande del betalas av Lunds universitet. Region Skåne står för ombyggnadskostnaderna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida