skadestatistik

Allt färre läggs in på sjukhus för att de utsatts för våld

Allt färre läggs in på sjukhus för att de utsatts för våld
Skottskadorna har ökat kraftigt sedan 2008, men totalt sett har antalet personer som vårdas på sjukhus till följd av våld minskat med 30 procent sedan 2007. Bilden är från Malmö 2015. Foto: TT

Ända sedan 2007 har antalet personer som behöver sjukhusvård för att de blivit utsatta för våld minskat. Bland yngre män har det skett en halvering, visar ny skadestatistik från Socialstyrelsen.

Siffrorna om det minskade våldet från Socialstyrelsen kommer i en tid när brottsligheten i Sverige debatteras intensivt, inte bara här i landet. Statistiken visar att även om skottskadorna ökat på senare år så har våldsskadorna totalt sett minskat kraftigt.

Den nya statistiken gäller 2015 och visar att 1 800 personer vårdades på sjukhus för skador orsakade av våld. Det är den klart lägsta siffran i förhållande till folkmängd sedan sekelskiftet. De senaste tio åren har det skett en minskning med 30 procent och störst är minskningen bland yngre män i åldern 15-24. Bland dem har det nästan skett en halvering.

Vanligast är att de som läggs in på sjukhus för sina skador har drabbats av obeväpnat våld, därefter kommer knivskador, övergrepp med trubbigt föremål och sedan skottskador. Just skottskadorna har dock ökat kraftigt – från 62 år 2008 till 118 år 2015.

Färre skadar sig själva

År 2015 skrevs 7 100 personer in för självskador. Det är framför allt unga kvinnor i åldrarna 15-24 som vårdas för att ha skadat sig själva. Men även här har det skett en tydlig minskning sedan 2007.

Totalt skrevs cirka 150 000 personer in på sjukhus efter att ha råkat ut för en olycka och skadat sig. Liksom tidigare är den absolut vanligaste orsaken fallolyckor som utgör två tredjedelar av alla olycksfall. De flesta är 65 år och äldre.

Cykelolyckorna ökar

Antalet personer som får sjukhusvård efter bilolyckor minskar medan cykelolyckorna ökar. År 2015 var det 900 personer fler som vårdades efter cykelolycka än efter bilolycka.

Hundbett var orsaken till att 321 personer fick sjukhusvård medan stick från geting eller bi orsakade sjukhusvård i 199 fall.

Statistiken visar också att 38 000 personer vårdades på sjukhus till följd av komplikationer i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida