DO vill att fler ska kunna driva diskrimineringsmål

För att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att hävda sina rättigheter behövs det fler aktörer som kan driva diskrimineringsmål i domstol. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som i dag överlämnar en skrivelse med förslag till regeringen.

Diskriminering är ett stort problem i samhället. Sedan 2009 har DO fått in över 7900 anmälningar om diskriminering. Det kan handla om att vid en jobbansökan bli bortsorterad på grund av sitt namn eller att bli nekad bostad på grund av sin romska etnicitet.

I skrivelsen Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden konstaterar DO Agneta Broberg att myndigheten i första hand måste driva anmälningar som kan påverka rättspraxis och normer, bidra till att belysa diskriminerande strukturer och peka på allvarliga missförhållanden.

Därför infördes möjligheten för ideella föreningar att som part föra en enskilds talan för tre år sedan men ekonomiskt är det en stor risk. Rättshjälpssystemet och rättsskyddsförsäkringarna räcker inte till, och i dag är det få aktörer som driver diskrimineringsärenden, konstaterar DO. 

I sin skrivelse till regeringen föreslår Agneta Broberg därför:

  • En processfond där enskilda eller föreningar kan söka pengar för att driva viktiga diskrimineringstvister i domstol.
  • Bättre villkor för de 16 antidiskrimineringsbyråer som på regional och lokal nivå arbetar för allas lika rättigheter.
  • Ett starkare rättshjälpssystem.
  • Förutsättningar att förbättra rättsskyddet vid domstolsprocesser.
  • En översyn av reglerna för rättegångskostnader.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida