Dom sätter stopp för forskningsdatabaser

Dom sätter stopp för forskningsdatabaser
Kammarrätten anser att intresset av att skydda den personliga integriteten väger tyngre än behovet av att bedriva fortsatt forskning genom uppdatering av databaserna. Arkivbild: Colourbox

Kodnycklarna till två stora forskningsdatabaser inom primärvården i Skåne måste förstöras, enligt en dom från kammarrätten.

Det handlar om de två forskningsdatabaserna Mig Med och Wom Med som byggts upp vid Centrum för primärvårdsforskning i Skåne sedan år 2000.

Det insamlade materialet är anonymiserat och har använts i ett par hundra vetenskapliga artiklar inom allmänmedicin, framför allt psykisk ohälsa. Även sjuksköterskor och barnmorskor har använt materialet i avhandlingar, berättar Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och chef för centrum för primärvårdsforskning.

SCB vill förstöra kodnycklar

Men kodnycklarna, som gör att nya individer och nya uppgifter kan föras in i databaserna, finns hos Statistiska centralbyrån, SCB.

Från början skulle kodnycklarna bara bevaras till 2011, men forskarna vid Lunds universitet anser att databaserna är ”guldgruvor” för forskning inom primärvården och har begärt att få förlänga till 2018.

SCB förnekar inte databasernas värde, men hävdar att ändamålet måste vara bestämt i förväg när kodnycklarna skapas och ju mer databaserna utvidgas desto större blir integritetsproblemen.

Bygga upp nytt register

Förvaltningsrätten har tidigare gått på SCB:s linje och nu har även kammarrätten sagt att kodnycklarna ska förstöras, men en av de tre domarna ställde sig oenig vid beslutet.

– Vi har data fram till 2010 som ger oss forskningsmaterial i 6-8 år till så vi kan fortsätta arbeta med det material vi har. Under tiden får vi bygga upp ett nytt register, men det kostar mycket pengar, säger Jan Sundquist.

Överklagar beslutet

Han tror att SCB drivit ärendet för att få ett prejudikat och pekar på att det finns många liknande forskningsdatabaser som förnyas och uppdateras.

– De här databaserna är säkra och det finns ett förslag liggande hos regeringen om att praxis för hur länge kodnycklar ska bevaras ska höjas till 20 år.

Kammarrättens beslut kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, enligt Jan Sundquist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida