Få polisanmälningar mot vården går till åtal

Få polisanmälningar mot vården går till åtal
Vårdåklagarna utreder bland annat misstankar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada, dataintrång och brott mot tystnadsplikten. Arkivbild: Mostphotos

Under första året med vårdåklagare har 163 ärenden tagits emot. De flesta avskrivs direkt.

5 februari 2014

De allra flesta av de 163 ärenden som vårdåklagarna fått in under 2013 har inte lett till förundersökning. Och endast några enstaka ärenden har hittills gått hela vägen till åtal. Mest handlar det om dataintrång.

Erfarenhet ger kompetens

Sedan ett år har tolv åklagare på sex åklagarkammare runt om i landet ett särskilt uppdrag att utreda brott som har begåtts inom hälso- och sjukvården. Förslaget kom från Riksåklagaren, RÅ, efter den ovanligt snåriga och starkt kritiserade rättegången mot läkaren i det så kallade Astrid Lindgren-fallet.

Att en mindre grupp åklagare specialiserar sig på vårdärenden kommer att leda till att de får ökad kompetens inom området, ansåg RÅ. Men någon särskild utbildning har de inte fått för att klara sin nya uppgift, i alla fall inte ännu.

Olika slags ärenden

Vilken typ av ärenden som vårdåklagarna får på sina bord varierar mycket i landet.

I Örebro och Malmö, där vårdåklagarna har haft flest ärenden, är hälften anmälningar från landsting och regioner och handlar om dataintrång.

Ett fåtal anmälningar kommer från Ivo, inspektionen för vård och omsorg, medan resten är privatpersoner som är missnöjda med vården.

– Jag har en känsla av att det görs fler polisanmälningar jämfört med tidigare, men det finns ingen statistik för det. Det kan också handla om att ärendena nu är samlade hos ett fåtal åklagare medan de tidigare var spridda på flera, säger Pia Åsberg, biträdande chefsåklagare i Örebro med ansvar för vårdärenden.

Svårt att styrka brott

I Göteborg däremot har man bara haft några få ärenden som handlat om dataintrång.

– Jag har mest fått ärenden från privatpersoner som anser sig felbehandlade. När patienter inte får rätt hos Ivo vänder de sig till oss. Men i de flesta fall kan vi inte styrka att ett brott har begåtts, säger Maria Sterup, vårdåklagare i Göteborg.

Hon tror däremot inte att det är fler polisanmälningar mot vården nu än tidigare.

– Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är något nytt, vi har alltid utrett sådana här ärenden. Skillnaden är bara att de nu samlas hos vissa åklagare, säger Maria Sterup.

Vårdåklagare

  • Vårdåklagarna utreder misstänkta brott som hör samman med yrkesutövningen inom hälso- och sjukvård.
  • Narkotikabrott och stöld är brottsutredningar som hamnar hos vanliga åklagare.
  • Vårdåklagarna hanterar anmälningar från privatpersoner, vårdgivare och tillsynsmyndigheten Ivo.

De 163 vårdärenden som kommit in under 2013 fördelar sig enligt följande:

  • Stockholm, Västerorts åklagarkammare: 25
  • Jönköpings åklagarkammare: 17
  • Malmö åklagarkammare: 34
  • Göteborgs åklagarkammare: 18
  • Örebro åklagarkammare: 59
  • Umeå åklagarkammare: 10
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida