Förtydligande om samtycke

29 februari 2008

 I nummer 2-08 hade vi en artikel om forskningssjuksköterskan Ylva Wessman. Där kunde man få intrycket att det är hennes uppgift att inhämta samtycke från patienter för medverkan i kliniska läkemedelsprövningar. Så är det inte.
I kliniska läkemedelsstudier är det den läkare som ansvarar för studien som inhämtar samtycke. Däremot medverkar Ylva Wessman i andra typer av studier där hon har fått delegerat till sig att inhämta patientens samtycke.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida