HSAN anmäler läkare till åklagare

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har anmält en läkare som man misstänker har orsakat en patients död till åklagaren. Olyckligt och kontraproduktivt, anser Socialstyrelsen.

Den 85-åriga multisjuka kvinnan vårdades på ett sjukhem efter en svårläkt högersidig höftfraktur. Hon medicinerade sedan 25 år tillbaka med Levaxin. I mars 2005 beslutade läkaren att läkemedlet skulle sättas ut eftersom patienten visade symtom som kunde tyda på överdosering. En kontroll skulle göras efter sex veckor.

Då läkaren de följande månaderna frågade personalen sa de att patienten mådde bra och de gånger han mötte henne i korridoren märkte han aldrig något oroväckande.

Men i slutet av oktober fördes kvinnan okontaktbar till sjukhuset. I början av november avled hon.

Sonen anmälde personalen till HSAN som i sitt beslut skrev att kvinnan dog av myxödemkoma orsakat av att hon inte tog sitt Levaxin.

Läkaren satte ut läkemedlet utan att det var motiverat och utan att försäkra sig om att läkemedlet skulle sättas in igen om det behövdes, skrev nämnden och ansåg att läkaren var skäligen misstänkt för att av oaktsamhet ha vållat patientens död.

? Det är vår skyldighet enligt lagen att överlämna ärendet till åklagare eftersom vi bedömer att det finns ett direkt samband mellan läkarens handlade och dödsfallet, förklarar Ansvarsnämndens generaldirektör Annika Marcus.

Två ledamöter som reserverade sig mot beslutet ansåg att läkaren i stället borde få en varning.

Vårdförbundets jurist, Carita Fallström, säger att det är en olycklig utveckling om myndigheten börjar göra åtalsanmälningar.
En åsikt som Socialstyrelsen delar.

? Det är olyckligt att hsan har låtit ärendet gå till åklagaren. Vi arbetar för att stärka patientsäkerheten genom en större öppenhet och detta är kontraproduktivt. Efter semestrarna ska vi diskutera åtgärden och formulera vår synpunkt, säger Per Mannhem, tillförordnad tillsynschef på Socialstyrelsen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida