Region Skånes nya organisation är olaglig

Nu har även kammarrätten slagit fast att omorganisationen av Region Skåne förra våren var olaglig. Ändå kommer den förmodligen inte att ändras.

Tidigare har även förvaltningsrätten i en dom sagt att regiondirektören i Skåne inte hade rätt att fatta beslutet att organisera om hela regionen så att 13 förvaltningar blev fyra.

Socialdemokraterna, som är det största oppositionspartiet är nöjt med beslutet, säger sjukvårdspolitikern Ingrid Lennerwald (S) till Sydsvenskan. Enligt henne borde den styrande femklövern ha lagt fram förslaget om ny organisation till regionfullmäktige, och därmed följt kommunallagens regler om att principiella beslut ska fattas av den högsta politiska församlingen.

Men Socialdemokraterna vill inte riva upp förslaget även om de skulle vinna valet i höst. Även om det finns brister behöver sjukvården lugn och ro, säger företrädare för partiet.

Regionledningen anser ändå att de tolkat kommunallagen rätt.

– Vi är besvikna över att domstolen gjorde en annan bedömning än vi och nu ska vi överväga om vi ska överklaga, säger regiondirektör Jonas Rastad till Sydsvenskan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida