Sjuksköterskor stämda efter kommentarer på Facebook

Sjuksköterskor stämda efter kommentarer på Facebook
Norska sjuksköterskors kommentarer på nätet har fört dem till arbetsdomstolen. Arkivbild: Colourbox

Norska sjuksköterskor har dragits inför arbetsdomstolen efter att ha kritiserat ett beslut om tätare helgtjänstgöring.

I sin stämningsansökan åberopar arbetsgivareföreningen Spekter kommentarer som sjuksköterskorna gjort på Facebook, i andra sociala medier och i mejl som bevis. Spekter hävdar att agerandet innebär ett brott mot den fredsplikt som ska gälla så länge det finns ett kollektivavtal.

I en 500 sidor lång svarsinlaga skriver Norsk sykepleierforbund, NSF, att sjukhusledningen skjuter över ansvaret för en dålig verksamhet på sjuksköterskorna.

Spontana reaktioner

Enligt NSF finns finns det inget som talar för att sjuksköterskornas kommentarer är något annat än spontana reaktioner från frustrerade anställda – inklusive chefer – utlösta av arbetsgivarens agerande.

NSF anser, enligt tidningen Sykepleien, att det är arbetsgivaren som agerat fel. Bland annat genom att bryta mot en överenskommelse om att sjuksköterskorna inte ska behöva arbeta helg oftare än var tredje vecka, en förpliktelse som arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra.

Att införa tätare helgtjänstgöring löser inte problemet med att det fattas bemanning veckans alla dagar, skriver NSF, det skjuter det bara från en dag till en annan.

Det var i september som den norska arbetsgivareföreningen Spekter stämde sjuksköterskor på Akershus universitetssjukhus i Oslo och hälsoföretaget Vestra Viken HF inför Arbetsdomstolen och anklagade dem för olovliga aktioner. I tisdags sände den norska sjuksköterskeorganisationen in sitt svar till domstolen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida