Stor enighet om att vården är ojämlik

Styr vi mot den ojämlika vården? Det var rubriken för ett av många vårdseminarier under den pågående Almedalsveckan. Betoningen av patientens rätt kanske leder till mer ojämlik vård.

Lika villkor och jämlik vård är honnörsbegrepp som paneldeltagarna på seminariet självklart skriver under på. Men trots det så var alla – företrädare för myndigheter och intresseorganisationer lika väl som politikerna –  överens om att vården är ojämlikt fördelad. Även om den, enligt landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) i Stockholms län, har blivit bättre fördelad sedan alliansen i länet infört sin variant av vårdvalssystemet.

Vården varierar kraftigt i landet

Inledningsvis presenterade Bengt Anell från den internationella konsultfirman IMS Health en undersökning som visar att vården av sex olika diagnoser varierar kraftigt beroende på var i landet den ges – med så mycket som hundra procent. Skillnaden, konstaterade han, beror dels på skiftande klinisk praxis, dels på att den finansiella styrningen skiljer sig åt.

Göran Stiernstedt från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting påpekade att hälsan till väldigt liten del beror på sjukvårdens insatser. Han var heller inte helt säker på att han ville se alla skillnader suddas ut – utan skillnader ingen dynamik, menade han. Och hur många system man än inför, det slutliga resultatet uppstår i mötet med patienten.

Anders Tegnell från Socialstyrelsen menade att det inte är den ojämlika vården som skapar orättvisorna, utan det ojämlika utfallet. Samtidigt sa han sig vara förvånad över hur stora skillnader det finns i vården mellan olika delar i landet.

Mer inflytande för patienterna

Annars handlade rätt mycket av diskussionen om patientens rätt – Filippa Reinfeldt efterlyste en sådan rättighetslagstiftning – men att patienternas inflytande kanske också leder till ojämlik vård. Det var i alla fall en tanke Ilija Batljan (S) oppositionsledare i Stockholms län var inne på.

– Välsituerade personer är bättre på att få bra behandling än de med sämre förutsättningar. På den punkten gör vi otillräckligt, sa han.

Annars var Batljan kanske oväntat överens med sin politiska motståndare Filippa Reinfeldt. Ilija Batljan hänvisade till att de som jobbar i vården är trötta på kortsiktiga lösningar, och efterlyste för sin del mer långsiktighet, vilket i Stockholms län betyder samförstånd över blockgränsen.

Viktigt med öppna jämförelser

Karin Johansson, statssekreterare (KD) i socialdepartementet, slog också ett slag för de öppna jämförelserna, själva kittet i patienternas möjlighet att välja och välja rätt. Därför behöver indikatorerna utvecklas, sa hon och fortsatte självkritiskt:

– Vi behöver också bli bättre på ersättningssystemen. På den punkten är vi sämst i västvärlden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida