Vårdcentral polisanmäls av landstinget i Uppsala

Hundratals sjuksköterskebesök registrerade utan att det finns journalanteckningar som visar att de ägt rum.

Vårdcentralen har dessutom begärt ersättning för TBE-vaccinationer och rådgivning, som man inte haft rätt till.

– Vår uppföljning visar att man systematiskt har fakturerat landstinget på ett felaktigt sätt. Bristerna är så allvarliga att vi måste vidta åtgärder, säger landstingets chefsjurist Jens Larsson i ett pressmeddelande.

Landstinget har uppmärksammat andra brister hos just den här vårdcentralen tidigare, bland annat när det gäller laboratoriesäkerhet. Vid en fördjupad granskning av journalanteckningar och fakturor fann landstinget så allvarliga fel att man nu vänder sig till polisen.

– Vad vi kan se har det inte inneburit någon risk för patienterna, men det är ändå allvarligt om man försöker få ut högre ersättning än vad man har rätt till. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att göra en polisanmälan, säger Jens Larsson.

Landstinget kommer att begära återbetalning för felaktigt debiterade besök. Vårdcentralen har en månad på sig att åtgärda de brister som kommit annars sägs avtalet upp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida