Åklagaren delvis nöjd med domen mot SOS-sjuksköterskan

Åklagare Gunnar Fjaestad är nöjd med att tingsrätten kritiserar SOS-sjuksköterskan för att han varit oaktsam i tjänsten. Men, tvärtemot domen, vidhåller han att det går att visa att Emil Linell skulle ha överlevt om han hade tagits om hand i ambulans.

30 november 2011

Gunnar Fjaestad har ännu inte tagit ställning till om han ska överklaga den friande domen.

I ett pressmeddelande skriver åklagaren att han delar tingsrättens analys av sjuksköterskans handläggning av ärendet och att han varit oaktsam i sin tjänst.

Men åklagaren delar inte tingsrättens bedömning att det inte är bevisat att sjuksköterskan orsakade Emil Linells död, en bedömning grundad på medicinsk expertis som inte anser att det säkert går att säga att han hade överlevt om han fått ambulans direkt.

Åklagaren är av motsatt mening. Han anser att det är visat, så långt det går, att om Emil Linell hade hamnat under snabb akut vård redan i ambulansen skulle han ha överlevt. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida