Alliansen lovar förändringar av sjukförsäkringen

På flera punkter föreslår nu alliansen att den kritiserade sjukförsäkringsreformen görs om.

Kritiken mot sjukförsäkringsreglerna har varit omfattande och ihållande. I Svenska Dagbladet krävde nyligen ett hundratal läkare att sjukförsäkringen omedelbart stoppas och görs om.  Ungefär samtidigt gick TCO:s ordförande Sture Nordh ut och uppmanade regeringen att ”sluta experimentera med långvarigt sjuka.

Med socialförsäkringsminister Ulf Kristensson (M) i spetsen konstaterar ett antal företrädare för alliansen på DN debatt i dag att det låga förtroendet för Försäkringskassan är ett allvarligt problem.

Alliansen vill därför starta ett brett upplagt arbete för att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen, med särskild betoning på försäkringskassans samarbete med den medicinska professionen och de sjukskrivande läkarna. Förslagen ska ligga till grund för beslut i riksdagen i höst.

  • Bland annat ska möjligheterna till individuell bedömning öka vid den bortre tidsgränsen. En regel införs att ”om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.”
  • En särskild ersättning – sjukpenning i särskilda fall – införs för dem som utförsäkras och saknar sjukpenninggrundande inkomst. Den ska motsvara ersättningen under arbetslivsintroduktion. 
  • Ett nytt bostadsstöd till utförsäkrade införs.
  • Rehabiliteringsinsatserna ska komma tidigare och samarbetet mellan myndigheter bli bättre. Redan efter ett år ska Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kunna ge arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Arbetsförmedlingen får pengar till ytterligare 3 000 platser för personer med nedsatt arbetsförmåga.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida