Almedalen. Intresset för vård och omsorg på topp

Almedalen. Intresset för vård och omsorg på topp
Nu börjar Donners plats i Visby fyllas av debattörer och flanörer, som här politikern Gudrun Schyman, men också av fackförbund som vill påverka. Foto: Iréne Wanland

Vård och omsorg är ett av de största ämnena på Almedalsveckan som precis har inletts. Vårdförbundet är en av cirka 930 arrangörer och fokuserar på äldres hälsa.

Årets Almedalsvecka är ett evenemang med nästan 2 000 programpunkter. Under veckan kommer många av dem att handla om vård och omsorg som är den största programpunkten. Men mycket annat kommer också att debatteras: ungdomsarbetslösheten till exempel.

TCO:s samhällspolitiske chef, Roger Mörtvik, konstaterade på ett av organisationens seminarier att unga arbetslösa inte är en homogen grupp och att det därför inte finns en universallösning som passar alla. Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande i Lärarförbundet, höll med och underströk att allt börjar i skolan.

– Tilliten till lärare är avgörande för att de unga ska förberedas för ett arbetsliv och vi har brist på lärare redan i dag. Skolan ska ge alla ett gott självförtroende, men hur ska vi kunna ge det stöd unga behöver när det saknas så många utbildade lärare?

Miljöpartiets dag

Måndagen är Miljöpartiets dag i Almedalen. På ett seminarium med rubriken Kan ett tjänstesamhälle göra tillväxt hållbar? ställde EU-parlamentarikern Carl Schlyter frågan om det är höga skatter eller stora rättvisor som hämmar utvecklingen. Han berättade också att Miljöpartiet lanserar ett förslag om att utveckla RUT och ROT med ett reparationsavdrag som gör det billigare att till exempel reparera cyklar eller skor; för att minska sopbergen.

Vill välja bort ägande

Grön ungdoms språkrör, Rebecka Carlsson, talade om att dagens masskonsumtionssamhälle har skapat en mottrend: friheten att inte äga-trenden.

– De av mina vänner som har mycket pengar ser det som en frihet att ha en iphone, en dator och en liten lägenhet inredd med inte mycket mer än en afrikansk mask på väggen. Högre än annat värderar de friheten att inte äga, och själv vill jag att t-banan fungerar så att jag slipper äga en bil, sa hon.

Grön frihet kräver ett tjänstesamhälle som tillhandahåller saker som man inte behöver äga. Och måste man äga ska det vara sådant som går att återvinna, anser Miljöpartiet.

Arena även för facken

Flera fackförbund är förstås på plats i Almedalen. LO är ett av dem och på en blåsig terrass försökte en huttrande panel formulera sig kring frågan om euron och fria fackföreningar är en omöjlig kombination. Den fackliga föreningsrätten är inte lika självklar i alla EU-länder och hur ska den demokratiska rättigheten spridas på bästa sätt? Mer överstatlighet och en europeisk avtalsrörelse eller var och en sin egen lyckas smed?

I en tid då den krisande euron står i fokus är det inte självklart att det finns utrymme för att driva kampen för de fackliga värdena.

Allt är dock inte budskap från organisationer i Almedalen. Till exempel får vi veta att en villaägare kan spara 4 200 kronor per år på fönster med energiglas. Vi får också veta att det finns hopp för alla som lider av inflammationssjukdomar i tarmen, och att Sveriges järnvägsmuseer möter ett samhälle i förändring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida