”Det var tungt att komma hit den
första tiden”

”Det var tungt att komma hit den<br>första tiden”
Trygg och säker. Efter förra årets osäkerhet känner SOS-sjuksköterskan Carina Hilton att lugnet har återvänt till arbetsplatsen.

I dag har sjuksköterskorna på SOS Alarm återigen fått fast mark under fötterna. Men 2011 var ett år av kris, oro, hot och osäkerhet. Emilfallet satte djupa spår i arbetsmiljön för de anställda.

8 februari 2012

Hot från personer som ringde in blev vanligare och fler ambulanser skickades på prio 1-uppdrag. Osäkerheten bland de anställda var stor och fler sjukskötersk­or än vanligt sa upp sig eftersom de inte orkade jobba kvar.

Det blev en ganska dyster stämning plötsligt eftersom ingen visste vad som hade hänt i samtalen mellan Emil Linell och den SOS-sjuk-sköterska som åtalades.

— Som sjuksköterska med legitimation vet man att man har ett personligt ansvar så alla blev oroliga och det blev väldigt jobbigt för oss, berättar Carina Hilton som har arbetat som SOS-sjuksköterska i tre år.

Att sjuksköterskan som nekade Emil ambulans fråntogs sitt jobb, och sedan fick sluta, skapade också osäkerhet och många frågor. Ställer inte arbetsgivaren upp på den som har begått ett misstag?

— Det var vår första tanke och det kändes tungt att komma hit den första tiden. Det var ju så mycket annat runt omkring också med journalister, fotografer och vakter som stod här utanför, säger Carina Hilton.

Osäkerheten gjorde inte bara att fler ambulanser skickades på prio 1-uppdrag. Kraven ökade från dem som ringde larmnumret och hoten blev fler från patienter och anhöriga som inte fick det de begärde.

— Det kom efterslängar och hot en lång tid efteråt. Om någon inte fick ambulans kunde de säga ”ska du göra en Emil nu”.?

Det har varit en tuff tid för sjuksköterskorna på SOS Alarm på flera sätt. Att fler än vanligt sa upp sig under förra året kan enligt ledningen delvis bero på oron och pressen på personalen i samband med Emilfallet. Det har inte varit lätt att ersätta dem som slutat och bristen på personal har ökat arbetsbördan för dem som är kvar.

— Det är en lång inskolningsperiod här så det tar tid att få in nya sjuksköterskor. Vi har fortfarande luckor, men så ser det ju ut överallt inom vården, säger Carina Hilton.

Hon har arbetat som sjuksköterska i 22 år och har lång och bred erfarenhet bland annat från barnakut, kirurgi, ortopedi och medicin innan hon kom till SOS Alarm för tre år sedan.

— Men när en sådan här sak händer börjar man ifrågasätta sig själv: Fixar jag det här, har jag rätt kunskap, skulle samma sak kunna hända mig?

Hon har än så länge inte velat lyssna på det inspelade samtalet mellan SOS-sjuksköterskan och Emil Linell, men vet att andra kolleger har gjort det. Däremot har hon varit med på flera möten om det som hände eftersom det fanns många frågor bland personalen. Behovet av att få veta hur en av deras kolleger kunde ställas inför rätta för ett misstag i arbetet var stort.

Men Sylvia Myrsell, som är sjuk­sköterska och chef för patientsäkerhetsenheten vid SOS Alarm, menar att Emilfallet var ett extremt undantag och att det inte är något som skulle kunna hända vem som helst. Hon säger också att företaget har arbetat mycket med att förtydliga de arbets­rutiner och regler som gäller: Besluts­stödet ska vara grunden för alla bedömningar.

— När det görs avsteg från rutinerna måste man själv ta ansvar och dokumentera på vilka grunder beslutet tas. Vid symtom på sviktande vitalparametrar ska det alltid skickas fram ambulans, understryker Sylvia Myrsell.

Hur möter ledningen oron hos anställda som blivit rädda för att göra fel?

— Vår utgångspunkt i patientsäkerhetsarbetet är att vi alltid söker efter brister i organisationen och i systemen när något händer. Om vi ser att det finns ett återkommande problem som är knutet till en person tar vi fram en individuell handlingsplan och ser över om det behövs kompetensutveckling eller extra stöd på annat sätt, säger Sylvia Myrsell.

Samtidigt har SOS Alarm också börjat se över rekryteringsprocessen vid nyanställningar och pratar om att man behöver hitta sätt att mäta mjukare värden som empati och ödmjukhet.

Lyhördhet, ödmjukhet och god personkännedom är viktiga egenskaper för att klara av jobbet, anser Carina Hilton. Att behålla de goda egenskaperna trots den oro som rådde under förra året var extra viktigt. Men sakta har lugnet och säkerheten återvänt.

— Det mesta har återgått till det normala nu. Vi har ändå en grund att stå på, vi vet hur vi ska prioritera och jag känner mig trygg med det och säker i det jag gör, säger Carina Hilton.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida