Emil-fallet. Åklagaren prövar alternativ brottsrubricering i hovrätten

I dag skulle hovrätten ha tagit upp det omtalade Emil-fallet. Rättegången är dock uppskjuten till mars nästa år. Tingsrätten friade den åtalade sjuksköterskan vid SOS Alarm från vållande till annans död. Svårigheten att visa att Emil Linell skulle ha överlevt om han fått ambulans gör att åklagaren nu har lagt till en alternativ brottsrubricering: framkallande av fara för annan. (UPPDATERAD 09:40)

Trots att tingsrätten friade sjuksköterskan innehöll domen svidande kritik mot den åtalade: SOS-sjuksköterskan lyssnade inte, ställde inte de rätta frågorna och ifrågasatte Emil Linells egna uppgifter om att han hade svårt att andas och svimmade hela tiden.

Höga beviskrav

Sammantaget ansåg tingsrätten att sjuksköterskans underlåtenhet att skicka ambulans var så klandervärd att den utgör straffbar oaktsamhet.

Ändå blev det inte fällande dom därför att det inte är möjligt att avgöra om Emil Linell hade klarat sig om han hade fått ambulans direkt. Ingen av de medicinskt sakkunniga kunde med säkerhet säga att han skulle ha överlevt och därför är det inte bevisat att sjuksköterskan orsakat Emil Linells död, ansåg tingsrätten.

Nya vittnen

Inför hovrättsförhandlingarna har åklagaren Gunnar Fjaestad kallat nya vittnen från Södersjukhusets akutmottagning för att försöka få klarhet i hur Emil Linell hade tagits om hand i ambulansen och på sjukhuset om han hade kommit under vård snabbt.

Åklagaren menar att det inte bör krävas starkare bevis än att Emil Linell skulle ha haft ”avsevärda förutsättningar att överleva” om han fått ambulans direkt.

I andra hand yrkar åklagaren på att sjuksköterskan ska dömas för framkallande av fara för annan.

Nekar till brott

Den åtalade sjuksköterskan nekar till brott. Han hävdar att han följt SOS Alarms medicinska index och hamnade på prio 3 för att han trodde att det var en panikattack.

– I efterhand, när man har facit, är det lätt att inse att det var en felbedömning. Men telefonrådgivning handlar om här och nu. I stunden där och då gjorde jag en annan bedömning, sade den åtalade sjuksköterskan till Vårdfokus när tingsrättens dom föll i november förra året.

Anledningen till att rättegången skjutits upp är att försvarsadvokaten blivit sjuk. Nytt datum för rättegången är preliminärt i mars nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida