Fackförbunden får ansvaret för den obligatoriska a-kassan

Något förstatligande av en kommande obligatorisk a-kassa kommer det inte att bli, enligt källor i arbetsmarkandsdepartementet. "Vi tycker att det är viktigt med en koppling till facken och den lokala arbetsmarkanden" är motiveringen.

Just nu sitter man i arbetsmarknadsdepartementet och filar på direktiven för den utredning som ska lägga förslag på inrättandet av en obligatorisk a-kassa för alla som arbetar i Sverige. Utredningen kommer att tillsättas under våren, troligen någon gång i februari eller mars, och ska vara klar innan årsskiftet. Detta för att den obligatoriska a-kassan ska kunna inrättas under 2008.

Direktiven är ännu inte klara, däremot vissa förutsättningar:

* Den obligatoriska a-kassan kommer inte att drivas i statlig regi utan vara kvar hos fackförbunden. Motiveringen är att ”det är viktigt med en koppling till facken och till den lokala arbetsmarknaden”. Enligt uppgift har man granskat hur det ser ut i länder där a-kassan är förstatligad och funnit att det inte varit någon bra lösning.

Oförändrade avgifter

* Något förslag om ändrade avgifter kommer inte att finnas med i direktiven. Det innebär att löntagarna får fortsätta att leva med den höjning som infördes nu vid årsskiftet.

Alla som arbetar ska alltså omfattas av den obligatoriska a-kassan. Det innebär dels att alla som i dag är med i de befintliga a-kassorna kommer att föras över dit, dels att de 770 000 som i dag inte är med i någon a-kassa också kommer att tvingas vara med.

Hur en obligatorisk anslutning till a-kassan ska se ut är en av de frågor som utredningen ska titta på.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida